Onze visie

De beste zorg voor jouw kind!

Als gastouderbureau vinden wij het belangrijk dat elk kind de beste zorg krijgt, zich optimaal kan ontwikkelen en dat ouders hun kostbaarste bezit met een fijn gevoel naar hun gastouder kunnen brengen.
Daarbij stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit van de gastouderopvang en krijgen onze gastouders een professioneel gastouderbureau dat hen op alle gebieden ondersteunt.

Onze gastouders werken volgens de 4 pedagogische basisdoelen -zoals deze in de Wet Kinderopvang beschreven staan- en zorgen voor veilige opvang voor kinderen:

Het bieden van emotionele veiligheid
Het ontwikkelen van persoonlijke competenties
Het ontwikkelen van sociale competenties
Het overdragen van cultuur, waarden en normen

Naast het werken volgens de bovenstaande pedagogische doelen vinden wij het belangrijk dat onze gastouders werken volgens de 3 grondslagen van Villa Nana:

1. Persoonlijke ontwikkeling
2. Waarden en normen
3. Professionaliteit

Elk kind ontwikkelt zich anders, heeft een eigen persoonlijkheid en elk kind is uniek. Onze gastouders kunnen door hun ervaring, hun sensitiviteit en kennis de gastkinderen helpen ontwikkelen op hun eigen manier en tempo. Een kind kan hierdoor de wereld op een veilige manier leren ontdekken en zal zijn eigen talenten leren gebruiken.

Door de kleinschaligheid van gastouderopvang kan de gastouder – naast de gehechtheidsrelatie die ouders hebben met hun kind – een nauwe band met het kind opbouwen en hierdoor voelt het zich geborgen en veilig. Het krijgt zelfvertrouwen en groeit uiteindelijk uit tot een zelfstandig kind dat de waarden en normen van de huidige maatschappij kent.

Natuurlijk is professionaliteit een belangrijk onderdeel van goede opvang. Kinderopvang is immers één van de leefomgevingen van kinderen, net zoals het gezin en de school.In deze leefomgeving ontwikkelen kinderen zich tot een eigen individu.