Jouw mening is belangrijk. Word lid van de oudercommissie en laat je stem horen.

Wat doet een oudercommissie?

Een oudercommissie vergadert 2-3 keer per jaar en bespreekt dan diverse onderwerpen die belangrijk zijn voor de gastouderopvang van alle gastkinderen die via gastouderbureau Villa Nana worden opgevangen.
De oudercommissie heeft inspraak in het beleid, het pedagogisch beleidsplan van Villa Nana en heeft als doel de kwaliteit van gastouderopvang voor alle kinderen te verbeteren. Ook zorgt de oudercommissie voor communicatie richting ouders en worden er soms themabijeenkomsten, ouderavonden of activiteiten georganiseerd.

Wie mag er lid worden?

Als jij als ouder ingeschreven bent bij Villa Nana en jouw kind naar één van onze gastouders gaat, mag je lid worden van de oudercommissie. Lid worden is gratis en geldt voor telkens 2 jaar, tenzij anders is overeengekomen.

Lijkt het je prettig om ons advies te geven, inspraak te hebben in ons beleid en zo de belangen van jouw kind en dat van andere gastkinderen te behartigen?
Dan zoeken wij jou!

Wie is er geen lid?

Zoals de naam al zegt, zitten er in de oudercommissie alleen ouders. Er zijn geen gastouders of medewerkers van Villa Nana lid. Op deze manier blijft de oudercommissie onafhankelijk en kan zij haar adviesrecht optimaal toepassen. Voor gastouders hebben wij een aparte gastoudercommissie.
Wel mogen een medewerker van het gastouderbureau of andere ouders (die geen lid zijn) uitgenodigd worden door de oudercommissie, om de vergaderingen bij te wonen. De oudercommissie bepaalt onafhankelijk of dit gewenst is.

Onze oudercommissie

De volgende ouders zijn op dit moment lid van de oudercommissie van Villa Nana:
******
******
******

Heb je een vraag aan de oudercommissie? Stuur dan een email naar oudercommissie@villa-nana.nl.

Nieuwsgierig geworden?

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je lid worden, maar wil je toch nog eerst wat meer informatie?

Dat kan! Vraag via onderstaande knop meer informatie aan.