Een gastouder die voor jouw kinderen zorgt, in jouw eigen woning, terwijl jij gaat werken.

Wij vertellen je er meer over…

Wat is een Nanny?

Een Nanny is een gastouder die de kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving opvangt, zodat het dagelijkse gezinsritme kan blijven doorgaan. Je hoeft de kinderen dus niet naar de opvang te brengen en rekening te houden met openingstijden; de Nanny komt naar jou toe en neemt vervolgens de zorgen van de kinderen over, zodat jij met een gerust gevoel naar je werk kunt gaan.

Een Nanny is een verlengde van jouw gezin. Ze biedt jouw kinderen niet alleen de beste zorg, maar doet ook activiteiten om hun ontwikkeling te stimuleren, brengt ze naar clubjes/vriendjes, doet (lichte) huishoudelijke werkzaamheden en verzorgt het avondeten.

Natuurlijk worden jouw wensen samen met de Nanny besproken, zodat zij jullie gezinsleven zo optimaal mogelijk zal ondersteunen.

Een Nanny van Gastouderbureau Villa Nana:

 • Zorgt voor een fijne structuur in het gezinsritme en ondersteunt jou als ouder
 • Heeft passie voor het werken met kinderen en een aantoonbare ervaring in het (professioneel) werken met kinderen
 • Stelt het belang van de kinderen voorop en handelt professioneel richting de ouders
 • Doet (lichte) huishoudelijke werkzaamheden, zodat jij bij thuiskomst alle tijd voor jouw kinderen hebt
 • Brengt jouw kinderen eventueel naar clubjes, sporttrainingen en vriendjes
 • Is in het bezit van een geldig diploma en certificaat Eerste Hulp aan Kinderen en is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
 • Is bekend met ons Pedagogisch Beleidsplan, het Protocol Kindermishandeling en de Risico-Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid

Wat zijn de kosten van Nanny-opvang?

Een Nanny is een speciale vorm van gastouderopvang, helemaal afgestemd op jouw wensen, jouw gezin en jullie dagelijks ritme. Daarvoor betalen jullie een uurprijs, die gemiddeld tussen € 12 en € 15,= per uur ligt. Deze uurprijs is voor het gehele gezin, dus niet afhankelijk van het aantal kinderen.

De uurprijs wordt, net zoals bij gastouderopvang bij de gastouder thuis, vermeerderd met de bureaukosten van het gastouderbureau.

Kinderopvangtoeslag
Over zowel de uurprijs als de bureaukosten mag je Kinderopvangtoeslag aanvragen. Een groot deel van de opvangkosten krijg je dus vergoed via de Kinderopvangtoeslag. Daarbij zijn ouders altijd verplicht een deel van de opvangkosten zelf te betalen, de zogenaamde ‘eigen bijdrage’.

Lees hier meer over de kosten van Nanny-opvang.

Waarin verschilt een Nanny van gastouderopvang?

  Nanny-opvang Gastouderopvang
Opvanglocatie In jouw eigen woning (intern) In de woning van de gastouder (extern)
Kosten 1 Uurtarief (ongeacht het aantal kinderen) Uurtarief per kind per uur
Voordelen Eigen gezinsritme, hulp bij huishoudelijke taken, je hoeft je kinderen niet te brengen naar de opvang/clubjes, nanny geeft 100% aandacht aan jouw kinderen Sociale contacten met andere kinderen, lager tarief, geen doorbetaling bij ziekte/vakantie van de gastouder, opvang in groep van max 6 kinderen
Aantal dagen opvang Maximaal 3 dagen per week, volgens Regeling Dienstverlening aan Huis Maximaal 5 dagen per week (bij dagopvang) en maximaal 7 dagen per week (bij weekendopvang)

Regeling Dienstverlening aan Huis

Wanneer een Nanny maximaal 3 dagen per week opvang biedt in de woning van de ouders, wordt de opvang geregeld volgens de ‘Regeling Dienstverlening aan Huis’. De ‘Regeling Dienstverlening aan Huis’ is eigenlijk een eenvoudig arbeidscontract tussen de Nanny en de ouders, waarin alle afspraken worden vastgelegd.

Bij de ‘Regeling Dienstverlening aan Huis’ gelden de volgende aspecten van een arbeidsovereenkomst:

 • Ouders betalen (minimaal) het wettelijke minimumloon aan de Nanny
 • Ouders betalen 8% vakantietoeslag over het loon en de Nanny krijgt haar loon doorbetaald tijdens (wettelijk vastgestelde) vakanties
 • Opzegtermijn van 1 maand (werkt de Nanny langer dan 5 jaar bij het gezin, dan geldt een opzegtermijn van 2 maanden)
 • Ouders betalen (min. 70% van) het loon door als de Nanny ziek is, voor maximaal 6 weken. Hierbij gelden 2 wachtdagen.
 • De Nanny dient in een veilige en verantwoorde omgeving haar werkzaamheden te kunnen verrichten
 • Ouders hoeven geen loonbelasting en sociale premies af te dragen
 • Ouders hebben geen administratieve verplichtingen
 • De Nanny heeft zelf de verantwoordelijkheid om haar inkomstenbelasting in te dienen

Klik hier voor meer informatie over de Regeling Dienstverlening aan Huis