Veilig spelend leren… daar draait groter worden om. Een kind wil continu uitgedaagd worden en weer iets nieuws leren, waardoor het zelfvertrouwen krijgt en zijn/haar eigenwaarde stijgt.

Elk kind is in goede handen bij onze gastouders!

Gastouderopvang = professionele opvang

Gastouderopvang is erkende kinderopvang en daardoor worden er kwaliteitseisen gesteld om de kwaliteit van gastouderopvang hoog te houden. Er worden zowel eisen gesteld aan de gastouders als aan de opvanglocatie. Als je als gastouder voldoet aan de wettelijke eisen dan ontvang je een officieel registratienummer van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en mag je starten als gecertificeerd gastouder.

Als ouders kiezen voor een erkende gastouder, weten zij zeker dat hun kind in een hoge kwaliteitsopvang terecht komt en hebben zij bovendien extra financieel voordeel doordat zij in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag.

Kwaliteitseisen gastouder

 • Je hebt een geldig diploma dat op deze diplomalijst vermeld staat
 • Je hebt een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen of een ander geldig ehbo-diploma
 • Je bent 18 jaar of ouder en staat ingeschreven in het register Persoonsgegevens Kinderopvang
 • Je bent aangesloten bij een erkend gastouderbureau zoals Villa Nana en daardoor ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Overige kwaliteitseisen

 • Je spreekt tijdens het opvangen Nederlands, Fries of een andere Nederlandse streektaal
 • Je bent bekend met het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau, de daarbij behorende protocollen en de meldcode Kindermishandeling en handelt hiernaar
 • Je hebt affiniteit en sensitiviteit richting kinderen en heeft een aantoonbare ervaring in het (professioneel) werken met kinderen
 • Je stelt het belang van de kinderen voorop en handelt professioneel richting de ouders en medeverzorgers van het kind.
 • Je bent telefonisch bereikbaar tijdens de opvang en je beschikt over goede schriftelijke -en communicatieve vaardigheden
 • Indien je zelf kinderen hebt, staan deze niet onder toezicht en meerderjarige huisgenoten/structureel aanwezigen zijn in het bezit van een geldige VOG.

Kwaliteitseisen gastouderlocatie

 • Is volledig rookvrij en heeft voldoende (en correct werkende) rookmelders en/of koolmonoxidemelders
 • Biedt verantwoorde en veilige speelruimte, afgestemd op het aantal kinderen (minimaal 3,5m²/kind).
 • Er is voldoende binnen- en buitenruimte voor de kinderen om vrij te kunnen spelen, bewegen en rennen.
 • Het speelgoed in de opvanglocatie is voldoende uitdagend, afgestemd op de verschillende leeftijden en stimuleert de kinderen op visueel, cognitief, motorisch en sociaal gebied.
 • Er worden maximaal 6 kinderen per dag opgevangen in de leeftijd van 0-13 jaar, waarvan maximaal 5 kinderen van 0-4 jaar, maximaal 4 kinderen van 0-2 jaar en maximaal 2 kinderen van 0-1 jaar. Eigen kinderen tot 10 jaar moeten hierbij meegerekend worden.
 • Voor kinderen jonger dan 1,5 jaar is er een aparte slaapruimte aanwezig.
 • Biedt voldoende mogelijkheden voor diverse activiteiten, zoals knutselen, spelen, zingen, dansen en uitrusten.
 • Is voldoende geventileerd en heeft een aangename temperatuur.

Kwaliteitseisen van Villa Nana

De overheid stelt de bovenstaande eisen aan gastouderopvang. Om jouw gastouderopvang naar een hoger niveau te tillen, hebben wij nog een aantal aanvullende eisen die wij stellen aan onze gastouders en de opvanglocatie. Deze aanvullende eisen staan omschreven in ons pedagogisch beleidsplan, dat elke gastouder aangereikt krijgt.

Wil je alvast meer weten over ons pedagogisch beleidsplan en onze kwaliteitseisen? Neem dan gerust -zonder enige verplichting- contact met ons op!