Iedere gastouder is uniek en geen enkele gastouderopvang is hetzelfde. Professionaliteit en kwaliteit zijn hierbij sleutelwoorden.

Wij kiezen alleen de beste gastouders uit, voor jou en jouw kostbaarste bezit!

Kwaliteitseisen

Wij als gastouderbureau zorgen ervoor dat onze gastouders voldoen aan de wettelijke vereisten en toetsen dit periodiek. Natuurlijk staan wij daarnaast altijd klaar om onze gastouders te coachen en te begeleiden bij vragen en bieden wij geregeld workshops en opleidingen aan. Indien de gastouder het wenst, kan zij zich specialiseren in diverse onderwerpen die aansluiten bij hun persoonlijke opvangsituatie. Op deze manier ben jij verzekerd van kwalitatieve opvang voor jouw kind.

Books

De gastouder, het gastouderbureau en jij

Wij hebben nauw contact met onze ouders en gastouders, om zo de kwaliteit en de professionaliteit van de opvang van je kind te kunnen verzekeren. Wij bemiddelen tussen jou en de gastouder, helpen bij klachten en problemen en zorgen voor een prettige, open communicatie tussen alle partijen. Daarbij staat het welbevinden van jouw kind centraal.

Sleutelwoorden van onze service

Eerlijkheid, openheid en wederzijds vertrouwen zijn onze sleutelwoorden als het gaat om de samenwerking tussen ons, onze gastouders en jou als ouder. Het is van belang dat alle drie de partijen goed samenwerken, om de opvang voor jouw kind zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Wat kun jij van ons verwachten?

Als je een fijne gastouder voor je kind hebt gevonden, is dat een prettig gevoel. Je weet dat de gastouder de beste zorg aan je kind zal geven en dat je je dochter en/of zoon met een gerust hart naar de opvang kunt brengen.

In eerste instantie zul jij als ouder de meeste contacten hebben met je eigen gastouder: elke keer vertelt je gastouder hoe de dag is gegaan, of er bijzonderheden zijn geweest en krijg je tussendoor een foto of een berichtje gestuurd. Contacten over de opvang, vakanties en activiteiten lopen via de gastouder.

Niet minder belangrijk zijn jouw ideeën over opvoeden en ontwikkelen: tijdens het kennismakingsgesprek met jouw gastouder wordt er uitgebreid gesproken over jouw wensen en zal de gastouder aangeven hoe zij werkt. Jullie ideeën worden op elkaar afgestemd en wij zorgen ervoor dat deze zaken waar gewenst worden vastgelegd.

Gastouderbureau Villa Nana zorgt er tevens voor dat:

 • Onze gastouders en jij als ouder weet wat er speelt in de kinderopvang, zoals belangrijke veranderingen in wet- en regelgeving, trends enz.
 • Er (minimaal) jaarlijks de Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd wordt tijdens een huisbezoek bij de gastouder en dat de opvanglocatie voldoet aan de eisen die worden gesteld
 • Dat het speelgoed en de omgeving zo optimaal mogelijk bijdraagt aan de ontwikkeling en het welzijn van jouw kind
 • De ouders begeleid worden bij het vinden van een geschikte gastouder voor hun kind(eren)
 • Ouders voldoende begrijpbare informatie krijgen bij het zoeken naar een fijne gastouder
 • De wensen van de ouders worden gehoord en zorgt voor begeleiding tijdens de opvangperiode
 • De kwaliteits-, veiligheids- en hygiënevoorschriften correct worden nageleefd door de gastouder
 • Er een vervangende gastouder gezocht wordt in geval van ziekte, vakantie of ongeval van de eigen gastouder
 • Er ondersteuning is en een plan van aanpak wordt opgesteld indien dit nodig is voor verbetering en/of kwaliteit van de opvang
 • Wij jaarlijks een evaluatiegesprek met jou voeren over de voortgang en kwaliteit van de opvang van je kind
 • Alle (schriftelijke) overeenkomsten tussen ouder, gastouder en het gastouderbureau op professionele wijze worden opgesteld en nageleefd
 • Haar kassiersfunctie op discrete en juiste wijze wordt uitgevoerd. Hierbij hoort het correct uitvoeren van facturen, incasso’s enz.
 • Zij altijd bereikbaar is voor vragen, opmerkingen, klachten en problemen. Wij denken met onze gastouders en ouders mee.
 • Er indien nodig externe expertises ingeschakeld zullen worden, als dit nodig is voor verbetering van de opvang of voor de ontwikkeling van het kind. Dit zal altijd in overleg met zowel de ouder als gastouder gebeuren.
 • Onze gastouders over de juiste kwaliteiten beschikken om jouw kind op de best mogelijke manier op te vangen
 • Onze gastouders regelmatig hun kennis en kunde kunnen uitbreiden door het aanbieden van opleidingen, workshops en cursussen.
 • Onze gastouders de mogelijkheid hebben om periodiek samen te komen om als collega’s te brainstormen en van elkaar te leren
 • Onze gastouders op de hoogte zijn van ons meest recente Pedagogisch Beleidsplan en hiernaar handelen