Wat zijn de kosten van Nanny-opvang?

Verdeling kosten

Bij Nanny-opvang betaal je 1 tarief per uur, ongeacht hoeveel kinderen de Nanny opvangt. Nanny-opvang is met name (financieel) aantrekkelijk bij 2 of meer kinderen binnen een gezin. De Nanny bepaalt haar eigen uurtarief en dit ligt gemiddeld tussen € 12,= en € 15,= per uur.

De kosten voor Nanny-opvang bestaan uit 2 delen:
1) het uurtarief van jouw Nanny (x het aantal opvanguren)
2) de maandelijkse bureaukosten van het gastouderbureau

Elke maand ontvangen onze vraagouders een gedetailleerde factuur, met daarop 1 totaalbedrag. Dit bedrag wordt door de vraagouder aan Villa Nana betaald (d.m.v. automatische incasso) en wij zorgen ervoor dat jouw Nanny zijn/haar opvangvergoeding ontvangt.

Kosten gastouderbureau

De Wet Kinderopvang stelt hoge eisen aan de kwaliteit en veiligheid van gastouderopvang. Een van de wettelijke vereisten is, dat elke Nanny zich verplicht dient aan te sluiten bij een gastouderbureau.

Een gastouderbureau controleert door middel van een Risico Inventarisatie of de opvanglocatie voldoet aan alle kwaliteitseisen, of de Nanny voldoende gecertificeerd en kundig is en voert de zogenaamde ‘kassiersfunctie’ uit (het opstellen van o.a. overeenkomsten, uitvoeren van incasso’s/betalingen en verzorgen van de jaaropgaven).

Voor deze diensten betalen ouders een maandelijks bedrag aan het gastouderbureau (de ‘bureaukosten’). De bureaukosten van Villa Nana hoeven pas betaald te worden op het moment dat de gastouderopvang van het kind daadwerkelijk start; onze diensten en service die wij voor ouders verlenen voordat het contract ingaat zijn helemaal gratis!

Wist je dat je van de maandelijkse bureaukosten en de Nanny-kosten een groot gedeelte terug krijgt d.m.v. Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst?

Wil jij weten hoeveel Kinderopvangtoeslag jij terug krijgt? Maak dan via deze knop een proefberekening.

Regeling Dienstverlening aan Huis

Wanneer een Nanny maximaal 3 dagen per week opvang biedt in de woning van de ouders, wordt de opvang geregeld volgens de ‘Regeling Dienstverlening aan Huis’. De ‘Regeling Dienstverlening aan Huis’ is eigenlijk een eenvoudig arbeidscontract tussen de Nanny en de ouders, waarin alle afspraken worden vastgelegd.

Volgens deze Regeling geldt onder andere dat:

  • Ouders betalen (minimaal) het wettelijke minimumloon aan de Nanny
  • Ouders betalen 8% vakantietoeslag over het loon en de Nanny krijgt haar loon doorbetaald tijdens (wettelijk vastgestelde) vakanties. Dit is 4 weken per jaar. Ook krijgt de Nanny doorbetaald als een Nationale Feestdag een werkdag zou zijn en de Nanny werkt dan niet.
  • Ouders betalen (min. 70% van) het loon door als de Nanny ziek is, voor maximaal 6 weken. Hierbij gelden 2 wachtdagen.
  • Ouders hoeven geen loonbelasting en sociale premies af te dragen
  • Ouders hebben geen administratieve verplichtingen

Lees hier alle informatie over de Regeling Dienstverlening aan Huis

Offerte kosten Nanny-opvang

Wil je weten wat jij moet betalen als je kiest voor Nanny-opvang? Vraag dan nu een offerte aan: