De GGD inspecteert jaarlijks ons gastouderbureau en controleert of wij voldoen aan alle wettelijke vereisten die de wet aan een gastouderbureau stelt. Na elke inspectie ontvangen wij een inspectierapport, dat ter inzage ligt.

Bekijk het inspectierapport van GGD Zuid Limburg door op deze link te klikken.

Voor onze aangesloten gastouders verwijzen wij je naar het Landelijk Register Kinderopvang. Hierin kun je tevens van elke gastouder het individuele inspectierapport teruglezen.