De gastoudercommissie heeft inspraak in ons beleid, opleidingsaanbod en andere aspecten.

Ook kun je als lid van de gastoudercommissie overleggen en sparren met ervaren collega’s uit het vak. Dat is heel fijn als je een vraag hebt over een bepaald onderwerp, of advies wenst bij een probleem.

Doel

De gastoudercommissie is er voor en door gastouders. Wij hebben een aantal doelen opgesteld, die de leidraad zijn voor elke bijeenkomst:

  • Samen op een open en prettige manier in gesprek gaan over belangrijke dagelijkse onderwerpen in gastouderopvang
  • Gesprekspartner zijn en advies geven over ons opleidingsaanbod en beleid rondom deskundigheidsbevordering
  • Gesprekspartner zijn en advies geven over de Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid
  • Het monitoren van de laatste ontwikkelingen en trends in de kinderopvangbranche
  • Eigen stem hebben op diverse onderwerpen
  • Advies geven over ons Pedagogisch Beleidsplan

Advies en ondersteuning

Wij geven aan al onze gastouders advies en ondersteuning op de momenten dat zij dit nodig hebben, óók als een gastouder geen lid is van de gastoudercommissie. Als lid heb je inspraak in hoe wij werken, leer je je collega’s kennen en kun je regelmatig sparren over onderwerpen die voor jou belangrijk zijn of aandacht vragen.

Inspraak in ons beleid

Elke gastouder van Villa Nana kan lid worden van de gastoudercommissie en op die manier onder andere inspraak hebben in ons beleid. De leden zijn als eerste op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen binnen ons gastouderbureau en ook het laatste nieuws in de kinderopvangbranche wordt tijdens onze bijeenkomsten besproken. Daarbij heeft elk lid de mogelijkheid om eigen onderwerpen in te brengen.

Word lid!

Lijkt het je fijn om regelmatig te overleggen met collega’s, jouw vragen voor te leggen en om mee te denken over onze werkwijze? Word dan lid van onze gastoudercommissie. Lid worden mag altijd en is gratis! Uiteraard vragen wij betrokkenheid van onze commissieleden, maar we verplichten je tot niets. Dus kun je een keer niet aanwezig zijn op een bijeenkomst, dan is dat geen probleem.